Nowe mieszkania na sprzedaż Ząbki

Inwestycja "Skrajna 15" jest realizacją zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnego z garażem naziemnym z zagospodarowaniem przyległego terenu. Inwestycja realizowana jest na działce położonej przy ulicy Skrajnej w Ząbkach.

Skrajna 15B

Skrajna 15 - Front